DIENSTEN

Mediation & Procesbegeleiding

Bemiddeling bij zakelijk geschillen, waaronder in het bijzonder:

Onroerend goed & ruimtelijke ordening

Maatschappelijke organisaties: geschillen binnen teams, bestuur en toezichthoudend  orgaan, of tussen organisaties (o.a. goed doelen, kinderopvang, welzijn)

Familiebedrijven, aandeelhoudersgeschillen, of conflicten binnen maatschappen

Bemiddeling bij arbeids- & samenwerkingsgeschillen

Advies & Toezicht

Advies over conflicthantering
Juridisch en good governance advies
Filantropie advies
Toezichthouder maatschappelijke onderneming

Mediation & Procesbegeleiding

Advies & Toezicht

Bemiddeling bij zakelijke geschillen, waaronder in het bijzonder:

Advies over conflicthantering

Onroerend goed & ruimtelijke ordening

Maatschappelijke organisaties: geschillen binnen teams, bestuur en toezichthoudend orgaan, of tussen organisaties (o.a. goede doelen, kinderopvang, welzijn)

Familiebedrijven, aandeelhoudersgeschillen, of conflicten binnen maatschappen 

Juridisch en good governance advies

Filantropie advies

Toezichthouder maatschappelijke onderneming

Bemiddeling bij arbeids- & samenwerkingsgeschillen

Sluit Menu